Debatt

Norge må ta ansvar

Jeg vil ikke at mine barn skal vokse opp i et samfunn der unge blir giftet bort. Barneekteskap er et overgrep mot barn.

Av April Sønsteby|26 oktober 2017

Share on Facebook Share on Twitter Share by email
Norge må ta ansvar
I følge ekteskapsloven 1a første ledd har en i dag muligheten til å gifte seg fra man er 16 år med samtykke fra foreldre og fylkesmannen.
Norge må ta ansvar

V

isste du at hvert år blir 15 millioner jenter i verden giftet bort som barn? Det er én jente annet hvert sekund. I følge organisasjonen PLAN sin nettside er i dag barneekteskap en av de største hindringene til at jenter ikke får skoleutdanning eller får leve i et likestilt samfunn. Selv om Norge jobber aktivt med å forby tvangs- og barneekteskap i andre land, har vi fremdeles en jobb å gjøre hjemme. Nasjonalt og internasjonalt jobber organisasjoner som Unicef og Plan med forskjellige kampanjer for å stoppe ekteskap der barn, spesielt jenter, blir tvunget til å gifte seg.

For visste du at barneforlovelse er utbredt i Norge? Når vi snakker om barne- og tvangsekteskap, snakker vi som oftest om land som Afghanistan, Marokko, Vietnam, Bangladesh og Kambodsja. Ifølge en kronikk skrevet av Anne Marte Stifjeld og Tone Salthe på ytring.no fikk Røde kors-telefonen 214 henvendelser om mindreårige som fryktet barneekteskap og 53 henvendelser om eller fra barn som allerede ble giftet bort mot sin vilje. Det er 267 henvendelser om tvangsekteskap og barneforlovelser for mye. To av henvendelsene var blant annet at «mindreårig jente blir presset til å gifte seg med en fetter i foreldrenes hjemland» og «jente er tvangsforlovet med en gutt siden hun var 14 år. Er nå over 18 år, og har brutt med familien».

Da jeg gikk i 8.klasse hadde jeg i oppgave om å skrive om barneekteskap. Da var jeg 13 år. Jeg kunne ikke fatte og begripe at barn ble giftet bort av sin egen familie. I løpet av de tre årene fra da jeg gikk på ungdomsskolen til nå, er jeg like engasjert i å få den uklare ekteskapsloven i norsk lov til å bli enda klarere enn i dag. I følge ekteskapsloven 1a første ledd har en muligheten til å gifte seg fra en er 16 år med samtykke fra foreldre og fylkesmannen. Det er en knepen unntaksregel i praksis.

Det er sjeldent fylkesmannen gir tillatelse til giftemål for mindreårige – da gjelder det i så fall sterke grunner som for eksempel graviditet eller religiøs overbevisning. Men at denne loven i det hele tatt eksisterer kan føre til stort press på ekteskap. Derfor synes jeg Norge skal stå frem som et godt eksempel og endre denne unntaksregelen. Jeg synes lovparagrafen er utydelig på om arrangerte barneforlovelser er lovlig i Norge, og jeg syns myndighetene skal tydeliggjøre i barneloven om det faktisk er forbudt, eller ikke.

For mange skal dagen du gifter deg være en av de beste dagene i ditt liv, men for andre er det den verste. Barn som blir tvunget inn i ekteskap kan bli voldtatt, få barn i tidlig alder, få helseproblemer og har ellers minimalt med rettigheter. Barn skal være barn. De skal leke og ha det gøy med venner og ikke tenke giftemål og å få barn i tidlig alder. Jeg vil ikke at mine barn skal vokse opp i et samfunn der unge blir giftet bort. Barneekteskap er et overgrep mot barn.

Du kan lese mer om barneekteskap og hva verden gjør for å forby det på Plan sine nettsider.